výzkum inovace granty

Služby

Ráda pracuji na výzvách v těchto oblastech

GRANTY

Příprava žádostí o dotaci do strukturálních fondů, národních programů a mezinárodních programů, zejména na výzkum, vývoj a inovace, ale i další, které jsou důležité pro vaši organizaci.

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Pomoc a realizace se všemi fázemi projektového cyklu, od vytváření konceptu, přes plánování, rozpočtování, řízení realizace, změn, přechodu mezi fázemi, ukončení a vyhodnocení projektů.

PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE

Nastavení přípravy, schvalování, realizaci, vyhodnocení, správy a evidence projektů jsou důležitými aspekty pro efektivní zavádění změn a inovací. Ráda tyto procesy ve spolupráci s vámi ve vaší společnosti nastavím.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Znalosti, know-how, dokumentace, data a průmyslová práva – efektivní nakládání s nimi vám může přinést další konkurenční výhodu.

Trochu o mně

Více než desetileté zkušenosti s projekty výzkumu, vývoje a inovací
  • veřejná správa, podniky, neziskový sektor

  • zpracování CBA i tržních analýz

  • dlouhodobá spolupráce a dobré kontakty

  • ....stále se učím díky novým projektům a výzvám